Asseco Wapro WF-Mag Sprzedaż i Magazyn Biznes

552,27 

Opis

WF-Mag Biznes System Sprzedaży pierwsze stanowiskoProgram WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM – prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.WF-Mag dla Windows (SQL) jest wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows Server 2003/ Windows Server 2008 maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.Program „WF-Mag dla Windows” jest centralnym elementem oprogramowania dla małych i średnich firm produkowanego przez Asseco WAPRO. Projekt podziału funkcjonalnego pomiędzy poszczególnymi aplikacjami systemu wymaga, aby program WF-Mag dla Windows w pełni obsługiwał wszystkie operacje związane z działalnością handlową firm. W związku z tym składa się z kilku modułów, które często w podobnych systemach innych producentów wydzielone są w oddzielnych jednostkach produktowych. WF-Mag dla Windows składa się trzech podstawowych modułów:modułu zarządzania magazynem – moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo – wartościowej oraz zarządzania gospodarką magazynową firmy. Posiada wszystkie narzędzia potrzebne do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.modułu zarządzania sprzedażą – moduł przeznaczony jest do wspierania i automatyzowania wszystkich procesów związanych z transakcjami sprzedaży przeprowadzanymi przez firmy począwszy od ustalenia i kontroli właściwej polityki cenowej (cenniki) poprzez wystawianie i kontrolę stanu realizacji zamówień, wystawianie dokumentów handlowych kończąc na raportach osiągniętych przychodów, zysków czy rentowności firmy. Moduł zarządzania sprzedażą wyposażony jest w wiele mechanizmów automatyzujących pracę zarówno osób związanych z fizycznym obrotem towarowym jak i osób dokumentujących ten obrót. Fakturowanie czy wystawianie innych dokumentów sprzedaży może zostać do maksimum zautomatyzowane przy zastosowaniu urządzeń współpracujących z WF-Mag dla Windows (PRESTIŻ) oraz przez mechanizmy samego programu jak na przykład automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami, cennikami czy też np. mechanizmu seryjnego wystawiania faktur. Program wyposażony jest w moduł sprzedaży detalicznej automatyzujący i upraszający pracę punktów sprzedaży detalicznej.moduł finansowy – w skład tego modułu wchodzą rejestry operacji bankowych, kasowych, rozrachunków z kontrahentami. Jest uzupełnieniem wyżej wymienionych modułów, umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami.Jak widać program WF-Mag dla Windows stanowi kompletną aplikację obejmującą swoim obszarem działania wszystkie aspekty działalności handlowej firmy. Opcjonalnie można rozszerzyć funkcjonalność programu o obsługę tzw. sprzedaży mobilnej oraz na platformie internetowej (B2C oraz B2B – dedykowane rozwiązania partnerów Asseco WAPRO).Jest to jedna, spójna aplikacją, której celem jest wspieranie użytkowników we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności handlowej. Jego wszechstronność powoduje, że może wspierać działalność firm tak różniących się wielkością i obszarem działania.Program umożliwia pracę wyłącznie na jednym stanowisku; Program przeznaczony jest dla firm prowadzących krajowy obrót towarowy (także w walutach obcych) Program zaprojektowano w technologii „klient – serwer” w oparciu o Microsoft SQL Serwery;MagazynyWariant START umożliwia korzystanie tylko z jednego magazynu; Rozchodowanie towarów z magazynu może odbywać zgodnie z następującymi metodami: FIFO – pierwsze weszło pierwsze wyszło; LIFO – ostatnie weszło, pierwsze wyszło; Wyboru z konkretnej dostawy; Ewidencja magazynowa prowadzona jest w rzeczywistych cenach netto i brutto;InwentaryzacjaProgram umożliwia utworzenie Bilansu Otwarcia (w dowolnym momencie); Stan magazynu, po utworzeniu Bilansu Otwarcia można korygować wykonując kolejne remanenty;Obrót magazynowy, zakup i sprzedażProgram umożliwia obsługę krajowego obrotu towarowego w walucie bazowej np. w PLN oraz walutach obcych; Program umożliwia szybkie wprowadzanie, modyfikację oraz usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych; Domyślnie, odpowiedni dokument magazynowy powstaje automatycznie w trakcie zatwierdzenia dokumentu handlowego; Do dokumentów handlowych i magazynowych można tworzyć dowolną ilość dokumentów korygujących: handlowych oraz magazynowych. Jeżeli z korygowanym dokumentem handlowym skojarzony jest odpowiedni dokument magazynowy, proces korygowania dokumentu magazynowego odbywa się automatycznie; Program posiada cenniki w walucie bazowej oraz walutowe; Program umożliwia automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodnie z zdefiniowanymi wcześniej warunkami; Ceny sprzedaży mogą być indywidualnie naliczane dla kategorii asortymentowych, indywidualnie dla grup kontrahentów lub indywidualnie dla każdego kontrahenta. Towary mogą mieć także indywidualnie zdefiniowane stałe ceny sprzedaży; Program umożliwia prowadzenie okresowych akcji promocyjnych sprzedaży wybranych towarów oraz uruchomienie programu lojalnościowego dla odbiorców, który automatycznie nalicza i rejestruje punkty zgodnie z zdefiniowanym wcześniej algorytmem w momencie wystawiania faktury lub innego dokumentu handlowego odbiorcy towaru; Program wyposażony jest w system ostrzeżeń, który uruchomiony, może kontrolować i ostrzegać na przykład o próbach sprzedaży towaru w cenie sprzedaży niższej niż cena zakupu towaru, o przekroczeniu minimalnego stanu towaru w magazynie itd.; Program umożliwia automatyczne wystawienie faktur na podstawie wielu wcześniej utworzonych dokumentów WZ. W celu maksymalnego ułatwienia szybkiego dotarcia do poszukiwanej informacji, okna przeglądarek wszystkich kartotek programu wyposażone są różnorodne możliwości sortowania, posiadają bardzo rozbudowane możliwości filtrowania zawartości kartoteki według różnych, nawet bardzo złożonych warunków i kryteriów oraz mechanizmy wyszukiwania intuicyjnego; Program współpracuje z: Drukarkami fiskalnymi, Czytnikami kodów kreskowych Program współpracuje z programem finansowo – księgowym WF-KaPeR dla Windows (Książka Przychodów i Rozchodów); Program wyposażony jest w zestaw różnorodnych wariantów wydruków dokumentów oraz zestawień;RozrachunkiWiększość rozrachunków w postaci należności i zobowiązań tworzone jest automatycznie przez program podczas zatwierdzania dokumentów handlowych lub finansowych; Program dopuszcza także możliwość ręcznego dodawania rozrachunków; Program umożliwia rozliczanie, poprzez kasę (okno szybkiej sprzedaży), dokumentów sprzedaży wystawionych w walucie bazowej np. PLN walutą lub płatnością złożoną z kilku rodzajów walut; Program w pełni automatyczne rozlicza rozrachunki w momencie zatwierdzania kasowego dokumentu finansowego czy bankowego; Rozrachunki można rozliczać w oknie przeglądarki kartoteki rozrachunków poprzez kojarzenie dokumentów handlowych – kompensata; Rozrachunki można rozliczać w oknie przeglądarki kartoteki rozrachunków poprzez kojarzenie dokumentów handlowego i finansowego; Program zezwala na swobodne kojarzenie rozrachunków, rozłączanie skojarzonych zapisów; Program umożliwia na rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów Z okna przeglądarki kartoteki rozrachunków istnieje możliwość bezpośredniego drukowania wezwań do zapłaty dla przeterminowanych należności; Z okna przeglądarki kartoteki rozrachunków istnieje możliwość bezpośredniego wystawienia noty odsetkowej z naliczeniem odsetek za zwłokę; Program w pełni obsługuje również rozrachunki walutoweFinanseProgram prowadzi rejestry wyciągów bankowych oraz raportów kasowych; Program umożliwia automatyczne lub ręczne wystawianie dokumentów KP i KW oraz Poleceń Przelewu;Program umożliwia również rejestrowanie wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe;ZestawieniaProgram wyposażony jest w różnorodne wydruki:Stanów magazynu, ofert, cenników; Zestawień dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT; Zestawień obrotów magazynowych; Analiz zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów; Analizy stanu rozrachunków; Rejestry dokumentów, wykazy jak na przykład „Wykaz najlepszych odbiorców”;Kartoteki dostępne w programie WF-Mag dla Windows wariant STARTKartoteka „Kontrahenci” przeznaczona jest do przechowywania danych teleadresowych kontrahentów, wykazu numerów kont bankowych kontrahenta; Indywidualnych danych handlowych danego kontrahenta jak na przykład przypisana mu rubryka cenowa, indywidualnie przypisane ceny sprzedaży wybranych asortymentów, domyślny narzut/upust, domyślny dla niego sposób zapłaty, wysokość przyznanego kredytu kupieckiego i inne; Indywidualny kod kreskowy przeznaczony do jego elektronicznej identyfikacji; Lista firm powiązanych (płatników, odbiorców); Okno formularza kontrahenta umożliwia tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw) oraz przypisywanie do nich kontrahenta; Okno formularza kontrahenta umożliwia wpisanie tekstu komunikatu / przypomnienia pojawiającego się każdorazowo przy jego wyborze w dowolnym formularzu programu. Umożliwia to np. przekazywanie informacji o kontrahencie dla innych osób obsługujących program itp.; Każdy kontrahent może mieć swój własny, indywidualny cennik niezależny od przynależności do grupy kontrahentów, która ma zdefiniowane inne domyślne ceny.Kartoteka „Artykuły i usługi”Do kartoteki można wprowadzać cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi Asortyment można przypisywać do dowolnie definiowanych jednopoziomowych kategorii asortymentowych oraz kategorii wielopoziomowych Każdy asortyment ma dwa identyfikujące go indeksy oraz kod kreskowy; Asortymentom można przypisywać niezależne stawki VAT zakupu i sprzedaży; Każdy asortyment może mieć różne jednostki miary zakupu, magazynowania i sprzedaży; Poza domyślnymi jednostkami sprzedaży każdemu asortymentowi można przypisać dodatkowe jednostki (np. wielokrotne) Program umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości tzw. rubryk cenowych powiązanych matematyczną zależnością z ceną zakupu towaru. W związku z tym każdy asortyment może mieć dowolną ilość cen sprzedaży (cenę detaliczną, hurtową, specjalną, specjalną, ……). Każdą z rodzajów cen sprzedaży (rubryk cenowych) można przypisywać grupom kontrahentów lub indywidualnie każdemu odbiorcy inną;Pozostałe kartotekiKategorie asortymentowe – program umożliwia zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy; Kategorie wielopoziomowe – dodatkowa klasyfikacja towarów w postaci drzewa wielopoziomowego, pozwala analizować towary w strukturze drzewiastej co przekłada się na większe możliwości raportowania danychKartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania Inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)…

dyski twarde pc, huawei netbook, kuchenka ardo, lodówki no frost do zabudowy, black flag assassin, sklep komputerowy bemowo, aparaty komorkowe, win 8 pl iso, lenovo tab2 a10, zmywarki aeg do zabudowy, lodówka retro electrolux, karta sd 32 gb, gothic gry, run mp3, euro agd targówek, kokpit menedżera, mario karts, general electric industrial, kolumna wharfedale

yyyyy