Windows Server 2012 RDS 50 User/Device 50 CALs

9999,00 

SKU: 9d19dbcff747 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

W korespondencji proszę napisać którą wersję Państwo potrzebujecie czy DEVICE lub User Cals.

“Windows Server 2012 RDS – 50 Device/User CALs

Licencja dostępu klienta (CAL) dla 50 użytkowników lub urządzenie dająca możliwość korzystania z pulpitów wirtualnych oraz programów RemoteApp, także na komputerach stacjonarnych.

KORZYŚCI I ZALETY:

Praca w dowolnym miejscu o dowolnym czasie – zakup tej licencji pozwala na dostęp do zdalnych połączeń z Internetu oraz wewnętrznej infrastruktury sieciowej. Każdy z użytkowników może pracować niemal z każdego miejsca. Jest to możliwe poprzez utworzenie bramy usług pulpitu zdalnego lub udostępnienie w menu Start, co pozwoli użytkownikom na uruchomienie aplikacji lokalnie.

Stabilność zabezpieczeń i zachowanie zgodności – bezpieczeństwo korporacyjnych danych jest niezwykle ważne, dlatego zastosowanie wielu rodzajów uwierzytelniania np. poprzez token, hasła itp. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom dostęp dla nieuprawnionych użytkowników staję się wręcz niemożliwy.

Szybkie wdrożenie – dzięki scentralizowanej konsoli umożliwiającej administratorom wdrożenie i konfigurację hostów sesji pulpitu zdalnego. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba ponosić kosztów związanych z infrastrukturą lokalną.

Licencja zostaje przypisana do urządzenia, które uzyskuje dostęp do serwera.

Licencja bez ograniczenia czasowego.

INFORMACJA PRAWNA:

Oświadczam, że aukcja spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego. Bez znaczenia jest to, czy ta kopia programu komputerowego została udostępniona klientowi przez podmiot praw autorskich w drodze pobrania jej z jego strony internetowej czy też za pomocą materialnego nośnika takiego jak CD-ROM czy DVD. Z motywów 4 i 5 dyrektywy 2009/24, wydanej na podstawie art. 95 WE, wynika że ma ona na celu wyeliminowanie różnic istniejących w prawodawstwie państw członkowskich, które istotnie naruszają funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie dotyczącym programów komputerowych. Jednolita wykładnia pojęcia „sprzedaży” jest konieczna do tego, aby uniknąć sytuacji, w której przyznana w tej dyrektywie ochrona podmiotów praw autorskich może różnić się w zależności od mającego zastosowanie prawa krajowego.

W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych „używanych” licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu programów. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą.

Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094pl.pdf

samsung i9070, plus na karte konfiguracja internetu, asus laptop gaming, nagrywanie audio cd windows 7, obraz z laptopa na tv hdmi, płyty ceramiczne elektryczne, próg rentowności procentowy, darmowa obróbka video, synchronizacja czasu windows 7, od podstaw, aquatrio pro, santander jak sprawdzić raty, lodówka samsung rb29fsrndww, drukarka zdjęć do telefonu, media markt kamery samochodowe

yyyyy