Virtual Serial Port Control 3

10082,43 

Opis

Virtual Serial Port Control to potężny zestaw programistyczny (SDK), który umożliwia tworzenie wirtualnych portów szeregowych i ich pełną kontrolę. Jest to niezwykle przydatne podczas tworzenia emulatorów urządzeń szeregowych. Wirtualne porty szeregowe pojawiają się w systemie operacyjnym jak zwykle sprzętowe porty COM, więc aplikacje komunikacji szeregowej działają z nimi tak, jakby były prawdziwymi sprzętowymi portami szeregowymi. Z drugiej strony program korzystający z API dla programistów pobiera wszystkie dane zapisane do wirtualnego portu szeregowego przez aplikację komunikacyjną. Następnie aplikacja może odpowiedzieć własnymi danymi, które zostaną odczytane przez aplikację komunikacyjną z wirtualnego portu szeregowego w taki sam sposób, jak z fizycznego portu. Komponenty SDK Interfejs API wirtualnego portu szeregowego jest prezentowany w następujących postaciach: Biblioteka linków dynamicznych ActiveX Składnik .NET Zestaw SDK zawiera pełną dokumentację, przykłady kodu źródłowego i składniki do integracji z instalatorami innych firm. Architektura sterowana zdarzeniami Architektura sterowana zdarzeniami jest bardzo prosta. Nie trzeba okresowo sprawdzać portów, aby sprawdzić, czy sygnały zostały zmienione lub czy dostępne są nowe dane do odczytu z wirtualnego portu szeregowego. Po prostu zdefiniuj w kodzie potrzebną procedurę, która zostanie uruchomiona automatycznie przez odpowiednie zdarzenie i przetworzy dane. Jednocześnie funkcja Virtual Serial Port Control natychmiast powiadamia aplikację o wszelkich działaniach wykonanych na porcie szeregowym przez aplikację komunikacyjną (otwieranie / zamykanie portów, ustawianie uzgadniania DTR/RTS, ustawienia prędkości transmisji, ustawienia XON/XOFF itp.). Pełna kontrola portów szeregowych Interfejs API zapewnia programistom pełną kontrolę nad wirtualnym portem szeregowym. Interfejs API w połączeniu z wirtualnym portem szeregowym może zrobić tyle samo, co fizyczne urządzenie szeregowe w połączeniu z rzeczywistym portem szeregowym. Rozwiązanie komunikuje się z wirtualnym portem szeregowym w taki sam sposób, jak urządzenie szeregowe komunikuje się z fizycznym portem szeregowym.

playstation pro, kijek do telefonu, serwer redundantny, tech pol wrocław, doładowanie t, 4510, mysz razer deathadder chroma, sprzęt audio olx, ochrona ekranu, technik mechatronik forum, zbijanie mebli, własny biznes it, windows 10 do kupienia

yyyyy