Sonel Foton 3 Program Do Dokumentacji Z Badań Oświetlenia (WAPROFOTON3)

542,01 

Opis

Program Sonel FOTON 3 służy do tworzenia dokumentacji z badań oświetlenia.

Umożliwia przygotowanie dokumentacji z pomiarów:

stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni,

awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż.,

PN-EN 1838:2013 – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Pełna zgodność programu z aktualnie obowiązującymi normami:

PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

PN-EN 12464-2:2014-05 – Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.

PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg. Pełna kompatybilność z normą. Sprawdzaj oświetlenie pasów ruchu, skrzyżowań, DDR i chodników.

PN-EN 12193:2008 – Oświetlenie w sporcie. Program zawiera komplet tabel niezbędnych do badania obiektów sportowych od orlików przez stadiony lekkoatletyczne aż do welodromów i hal widowiskowych.

PN-G-02600 i PN-G-02601 – Oświetlenie zakładów górniczych.

PN-E-02035 – Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.

Dane techniczne oraz dokumentację znajdziesz na stronie producenta:

Przejdź na sonel.pl

zastosowanie sterowników plc, laptop microsoft, funkcja pid, snes mini

yyyyy