Reset2 R2firma KP Maxi (z00009)

1038,68 

Opis

Zestaw zawiera programy R2płatnik STANDARD 50 i R2fk


Seria STANDARD
to produkty zaprojektowane na potrzeby małych i średnich firm o dowolnym profilu działalności. Powstała z myślą o użytkownikach ceniących czas. pieniądze i intuicyjność obsługi.

Programy tej serii: R2platnik. R2fk. R2księga. R2faktury. R2środki cechują się bogatą funkcjonalnością. gotowymi rozwiązaniami oraz ceną dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

Dzięki aktualizacjom przez internet oraz możliwości rozbudowy nasze programy zaspokoją potrzeby Twojej firmy także w przyszłości.

R2platnik to bardzo dobry. sprawdzony i w pełni funkcjonalny system płacowo-kadrowy. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr. naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS. Przy intuicyjnej obsłudze i prostej parametryzacji system spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników i uwzględnia specyfikę różnego rodzaju zakładów.

R2płatnik to:

 • szybkość i komfort pracy
 • zgodność ze zmieniającymi się przepisami
 • bezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocy
 • dostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagań
 • możliwość rozszerzenia do wyższej wersji

wybrane funkcje programu:

 • ewidencja pracowników z podziałem na grupy
 • import danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS
 • kalkulator umożliwiający szybkie przeliczanie netto-brutto
 • opcje refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnienia
 • przypominanie o terminach badań lekarskich. kursów bhp. zakończeniu umów
 • kontrola pożyczek. alimentów i zajęć komorniczych
 • rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia oraz kontrola okresu jego użytkowania
 • miesięczna i roczna karta czasu pracy
 • kontrola godzin do odpracowania lub do odebrania przez pracownika
 • kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym
 • kontrola limitu urlopu wypoczynkowego i na żądanie
 • automatycznie naliczane chorobowe z kontrolą 14 i 33 dni wynagrodzenia chorobowego
 • wydruk asygnaty zasiłkowej i ZUS Z-3
 • gotowe składniki wynagrodzeń definicje list płac. możliwość tworzenia dodatkowych składników
 • możliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu. automatyczne tworzenie korekt
 • ewidencja parametrów naliczania i aktualizacja ich przez internet
 • możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną
 • wydruk kartotek wynagrodzeń i dochodowych
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia. o dzieło. organy stanowiące)
 • rozliczanie płacy akordowej
 • rozliczanie ryczałtu samochodowego
 • automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń. potrąceń. podatków i składek ZUS
 • współpraca z właściwym systemem bankowym
 • wydruk deklaracji PIT oraz możliwość podpisu i wysyłki e-Deklaracji
 • eksport danych do programu Płatnik ZUS
 • współpraca z systemem SOD PFRON
 • zestawienie kosztów wynagrodzeń. współpraca z systemami FK
 • zestawienia do GUS
 • wydruk wszystkich wymaganych dokumentów m.in. umów o pracę. świadectw pracy. zaświadczeń. wypowiedzeń. umów zlecenia. umów o dzieło i innych

W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.

Pełna specyfikacja programu znajduje się pod adresem

www.reset2.pl/oferta/standard/r2platnik/opis-programu


Zawartość opakowania:

 • CD z wersją programu
 • drukowana instrukcja obsługi
 • broszura szybki start
 • umowa abonamentowa
 • licencja

R2fk to system umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie ksiąg handlowych oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

R2fk to:

 • szybkość i komfort pracy
 • zgodność ze zmieniającymi się przepisami
 • bezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocy
 • dostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagań
 • możliwość rozszerzenia do wyższej wersji

Wybrane funkcje programu:

 • wielopoziomowy plan kont
 • automatyczne konta rozrachunkowe kontrahentów
 • ewidencja planowanych sald oraz wykonanie planu
 • rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży. polecenia księgowania
 • rejestrowanie faktur eksportowych i importowych w PLN lub w walutach obcych. rozliczanie różnic kursowych
 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów. możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu – dowolne rejestry księgowe
 • szybkie księgowanie dokumentów bez konieczności używania myszki (tylko z klawiatury)
 • biblioteka kontrahentów (dane adresowe i kontaktowe. rachunki bankowe)
 • rozliczanie płatności. rozrachunki złotówkowe i walutowe. zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań
 • rejestry sprzedaży i zakupu VAT wg aktualnych wzorów
 • wydruk deklaracji VAT-7. VAT-7K. VAT-7D. VAT-12. VAT-UE. VAT-UEK
 • e-deklaracje
 • rozliczanie podatku dochodowego CIT
 • rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego (miesięczne lub kwartalne) dla właściciela (osoba fizyczna) lub wszystkich współwłaścicieli firmy (spółka)
 • deklaracje roczne PIT-36L
 • ewidencja środków trwałych. tabela amortyzacyjna. automatyczne księgowanie odpisów
 • ewidencja wyposażenia
 • bankowe polecenia przelewów i dowody wpłat. przelewy zwykłe. do ZUS oraz urzędów skarbowych
 • raporty kasowe i bankowe. KP. KW
 • windykacja należności. przypomnienia. wezwania. noty odsetkowe
 • kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe
 • automatyczna aktualizacja programu oraz parametrów naliczania (skala podatkowa. składki ZUS) przez internet
 • zestaw gotowych raportów i zestawień. m.in.: Dziennik dekretów. Analityczne zestawienie obrotów. Zestawienie obrotów i sald. Obliczenie dochodu. Rachunek zysków i strat. Bilans – własne zestawienia
 • automatyczne księgowanie faktur sprzedaży i zakupu wystawionych w programie R2faktury
 • ułatwienia dla biur rachunkowych (seryjne deklaracje oraz e-deklaracje VAT-7. informacje dla podatników rozsyłane e-mailem)

W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.

Pełna specyfikacja programu znajduje się pod adresem

www.reset2.pl/oferta/standard/r2fk/opis-programu

Zawartość opakowania:

 • CD z wersją programu
 • drukowana instrukcja obsługi
 • broszura szybki start
 • umowa abonamentowa
 • licencja

driver renegade, worek do odkurzacza electrolux, gt sport, kuchnia do gotowania, lodówka czarna dwudrzwiowa, filtr ascii, laptop samsung opinie, powerbanki dla dzieci, program do kontroli komputera przez telefon, mikser obrotowy, curved monitor samsung, mrp historia, biały tablet, windows 10 program do nagrywania płyt, chwytak w otwarte okno

yyyyy