Pakiet aplikacji do Smartfloor – Rewalidacja z Happy Stones

990,00 

Opis

Happy Stones to zestaw interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. Proponowane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcję wzrokową, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają umiejętności językowe, a także zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także tych związanych z aktywizacją społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie. Przyjazna, spokojna grafika stymuluje nie tylko oko, ale i kubki smakowe. Szykujcie się na apetyczną i mądrą zabawę! Dla kogo jest przeznaczony Pakiet aplikacji Happy Stones jest przeznaczony do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. Może również stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. W szczególności jest polecany do ćwiczeń rewalidacyjnych z dziećmi lubiącymi aktywność ruchową lub potrzebującymi takiej formy aktywizacji. Umiejętność czytania i liczenia u dziecka nie jest wymagana. Proponowane zadania są przeznaczone do pracy z jednym użytkownikiem, ćwiczeń w parze lub do pracy z grupą. Jakie cele realizuje Pakiet aplikacji Happy Stones służy do wspierania rozwoju fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego na etapie wczesnej edukacji dziecka. Pakiet przeznaczony jest do organizacji zajęć wspierających wielokierunkową aktywność dzieci, podnoszących poziom integracji sensorycznej oraz kształtujących umiejętność korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. Proponowane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcję wzrokową i motorykę dużą, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają umiejętności językowe, a także zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także tych związanych z aktywizacją społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie Zawarte w pakiecie aplikacje służą wielokierunkowej aktywizacji: ruchowej, słuchowej, językowej oraz wzrokowej. Zachęcają też do obserwacji i analizy problemów oraz poszukiwania rozwiązań. Włączenie ich do sytuacji edukacyjnych, w szczególności do zajęć rewalidacyjnych, umożliwia eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujące rozwój dziecka we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Uczestnik zajęć zostanie przeprowadzony za pomocą różnorodnych ćwiczeń po krainie kształtów, kolorów, wzorów, od tych najprostszych, do bardziej złożonych form, które będzie w stanie zinterpretować t.j rozpoznać, odróżnić, odnaleźć symetrię, przeciwieństwo, przeliczyć, złożyć w całość. Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, koncentrując się na wspieraniu sprawności motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych zabaw i gier ruchowych. Co zawiera? Pakiet Happy Stones zawiera szesnaście aplikacji interaktywnych, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka. Wśród aplikacji można wyróżnić: zagadki logiczne polegające na dopasowywaniu elementów w układance; odgadywaniu tożsamości postaci na obrazku; szukaniu, wskazywaniu lub zbieraniu potrzebnych przedmiotów, dobieraniu elementów w pary, ustalaniu kolejności przedmiotów w ciągu czy dokańczaniu wzorów i rytmów; zabawy pamięciowe, polegające na odnalezieniu par przedmiotów; zabawy kreatywne polegające na malowaniu, projektowaniu, wymyślaniu historyjek; gry ruchowe polegające na łapaniu, przesuwaniu przedmiotów, zliczaniu ich; zabawy dźwiękowe polegające na odtwarzaniu rytmu. Ćwiczenia opierają się głównie o rozpoznawanie kształtów, kolorów, wzorów oraz dźwięków z jednoczesną aktywizacją ruchową. Aktywne wsparcie rozwoju dziecka Pracując z wykorzystaniem zabaw z pakietu Happy Stones kształtować można: 01. percepcję wzrokową i słuchową; 02. koncentrację uwagi, pamięć i spostrzegawczość; 03. samodzielne, refleksyjne, logiczne, krytyczne i twórcze myślenie; 04. myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię; 05. sprawności motoryczne i koordynację ruchową; 06. stawianie pytań, dostrzeganie problemów, zbieranie informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywanie problemów; 07. poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie, pozwalające na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę; 08. umiejętność obserwacji faktów i zjawisk; 09. rozpoznawanie kolorów, kształtów, wzorów, dostrzeganie podobieństw i różnic; 10. rozpoznawanie odbicia lustrzanego, rytmu układu, kolejności elementów w ciągu; 11. liczenie do 10; 12. samodzielność i podejmowanie inicjatywy; 13. umiejętność współpracy w parach i w grupie; 14. rozumienie poleceń, zasad gier i ćwiczeń oraz respektowanie ich.

program do odtwarzania filmów dvd, odtwarzacze cd dvd, nintendo switch akcesoria, jak zmienić stały adres ip, kopiowanie cd windows 7, stoprocent dwa, windows 8 64 bit

yyyyy