Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY

780,00 

Opis

Multimedialne oprogramowanie wspomagające rozwój predyspozycji i uzdolnień dzięki zajęciom prowadzonym metodą projektu edukacyjnego. Program multimedialny Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY został przygotowany dla uczniów klas początkowych szkoły podstawowej, w wieku 6–10 lat; do realizacji w toku zajęć dydaktycznych oraz na zajęciach dodatkowych. Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY to: jedyny na rynku produkt multimedialny do wspomagania pracy metodą projektu edukacyjnego, kształcenie KOMPETENCJI KLUCZOWYCH jako połączenia wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, stymulacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego i motorycznego, integracja wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, produkt przygotowany przez profesorów edukacji wczesnoszkolnej. Teraz na PENDRIVE! Łatwa instalacja i jeden numer licencji! UWAGA! Program multimedialny Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY stanowi doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”. Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY jest programem, który: wspomaga rozwój predyspozycji i uzdolnień dzieci, kształtuje myślenie strategiczne, uczy, jak formułować hipotezy, rozwija umiejętności abstrahowania, wnioskowania i dedukowania, uczy dzieci współdziałania w grupie, dzielenia się zadaniami i odpowiedzialnością za ich wykonanie, stymuluje ciekawość poznawczą, uczy zaradności i przedsiębiorczości, pozwala nauczycielowi na organizację zajęć dla dzieci przejawiających ponadprzeciętną ciekawość świata, powstał we współpracy z przedstawicielami świata nauki. Program składa się z 5 bloków tematycznych: Świat wokół nas Wynalazki Kompas, mapa, GPS Co w trawie piszczy? Sami też to potrafimy! W każdym z nich nauczyciel znajdzie sugestie dotyczące realizacji w sumie 25 różnych projektów. Zaproponowane zagadnienia są związane z treściami, które uczeń poznaje w szkole, ale sposób ich zaprezentowania odbiega od tego znanego dzieciom z tradycyjnych podręczników. Program Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy 1-3). „Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność uczestników, co stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia się. Wspiera integrację zespołu klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża uczniów do planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny. Projekty swoim zakresem mogą obejmować jeden lub więcej przedmiotów. Pozwalają na współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz na zaangażowanie rodziców uczniów. Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie podczas pracy nad projektami powinni mieć zapewnioną pomoc nauczyciela – opiekuna. Nauczyciele korzystający z metody projektu mogą indywidualizować techniki pracy, różnicując wymagania.” Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Program współpracuje również z: tablicą interaktywną, komputerem z panelem dotykowym. Wymagania techniczne: System operacyjny: Windows 7/8.x/10 – wersje 32- i 64-bit Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit) Procesor: 2,4 GHz Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024×768 Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki Mysz lub inne urządzenie wskazujące Port USB 2.0/3.0 700 MB miejsca na dysku twardym Wymaga zainstalowanej przeglądarki plików PDF

javascript rs232, test łącza lan, zmywarka samsung 45 do zabudowy, kompania węglowa kwk knurów szczygłowice, staż audyt, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, gorenje lodówki, centrum konferencyjne kopernik, ekspres cafissimo mini, prostownica remington s8500, modemy internetowe bezprzewodowe, odkurzacz bezworkowy media markt, manta deskorolka, złoty iphone 6s

yyyyy