Insert ZBRN

2171,00 

Opis

Z myślą o biurach rachunkowych stworzyliśmy specjalną ofertę, która ułatwi ewidencjonowanie księgowości obsługiwanych przez Państwa podmiotów.

W skład zestawu biura rachunkowego wchodzi:

– Rachmistrz nexo PRO (księga przychodów i rozchodów i system naliczania podatku zryczałtowanego)

– Rewizor nexo PRO (system finansowo-księgowy)

– Subiekt nexo PRO (system wspomagania sprzedaży)

Rachmistrz nexo

został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.

Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo:

– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);
– ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;
– ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
– podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
– zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
– ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej;
– obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
– obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line);
ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
– wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;
– wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
– integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
– możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.

Rewizor nexo PRO

to nowoczesny program do prowadzenia pełnej księgowości w małych i średnich firmach. Doskonale sprawdza się również w biurach rachunkowych.

Rewizor nexo PRO

jest rozszerzoną wersją Rewizora nexo, stworzoną dla tych, którzy potrzebują elastycznego, otwartego systemu finansowo-księgowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. wykorzystywać wielopoziomowe konta kartotekowe, tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów wg różnorodnych cech wykorzystując tzw. pola własne, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rewizora możliwa jest realizacja indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki firmy.

Rewizor nexo PRO

to część InsERT nexo PRO – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo PRO – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rachmistrz nexo PRO – program do prowadzenia uproszczonej księgowości.

Podstawowe możliwości Rewizora nexo PRO:

– płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
– obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”;
– elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
– rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu: w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany;
– ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;
– ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
– zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
– ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej;
obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), – raporty kasowe;
obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
– ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;
wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT;
– wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
– automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
– integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

– Sfera dla Rewizora – możliwość dodawania własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
– tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont;
– definiowalne transakcje VAT;
– definiowanie własnych typów amortyzacji;
– sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
– możliwość rozliczania rozrachunków za pomocą rat, własne rodzaje rozrachunków;
ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
– rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy – dokumentu źródłowego;
pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
– punkty rozszerzeń – możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).

Subiekt nexo PRO

to program wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach. Jest to rozszerzona wersja Subiekta nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, które spełnią nawet bardzo nietypowe wymagania.

Subiekt nexo PRO

pozwala na obsługę przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Umożliwia zaawansowane nadawanie cen towarom poprzez cenniki główne i dodatkowe. Wyróżnia się rozbudowaną obsługą zamówień – dla wersji PRO stworzono m.in. widoki robocze (Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia, Asortyment na wyczerpaniu, Asortyment na zleceniach), które ułatwiają logistykę zamówień zarówno w przypadku klientów, jak i dostawców.

Subiekt nexo PRO

charakteryzuje się też większą otwartością i elastycznością. Pozwala np. dodawać pola własne do różnych elementów programu, a także własne raporty i wzorce wydruku. Dzięki Sferze dla Subiekta możliwe jest tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowujących system do specyficznych potrzeb firmy.

Podstawowe możliwości Subiekta nexo PRO:

– pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
– pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury; faktura pro forma; faktura sprzedaży z wielu magazynów;
– rozbudowany system zamówień – każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;
– kartoteka asortymentu – towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece;
– kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM;
– prowadzenie elastycznej polityki cenowej – możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;
– obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup;
– kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane);
rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików, a także online (wybrane banki);
– prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe;
– rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych);
– automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych;
pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo PRO i Rewizor nexo PRO.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

– Sfera dla Subiekta nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
– zaawansowane pola własne do obiektów systemu;
– definiowanie własnych raportów i wydruków;
– korekta kosztu dostaw;
– sprzedaż z dostaw, rezerwacja dostaw w dokumentach, zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych;
– możliwość realizowania pojedynczego zamówienia wieloma wydaniami, a jedno wydanie może obejmować pozycje z różnych zamówień;
– widok roboczy „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia”;
widok roboczy „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na zleceniach” do wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców;
– możliwość zdefiniowania wielu dostawców asortymentu z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem (każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu zarówno zestaw jego indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy);
– rozszerzone możliwości płatności odroczonych – rozbicie na raty;
możliwość zdefiniowania cenników dodatkowych (dotyczących części cennika głównego, można je ograniczać czasowo);
– obsługa zamienników – prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z tego samego zbioru;
– obsługa oddziałów firmy (z każdym oddziałem jest związany cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego);
– możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
– rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
– sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
– sesje rozliczeniowe – narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami.

internet information services windows 7, maszyna do wody gazowanej, ram i, neo cfg, oprogramowanie windows 10 cena, zmywarka hotpoint ariston do zabudowy, linka zabezpieczająca do laptopa, laptop hp envy 17, światłowody zasada działania, minecraft gra pc, g203, dell xps 9560, darksiders genesis pc, szablony do adobe after effects, ts 720, modem gsm wifi, prostownice grundig

yyyyy