COMARCH Płace i Kadry Plus CDN OPTIMA

1998,75 

Opis

COMARCH

Jest to rozszerzony moduł programu Płace i Kadry CDN OPT!MA. Poza funkcjami występującymi w Płace i Kadry CDN OPT!MA, zawiera dodatkowo:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów)
 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji)
 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 13 algorytmów, uwzględniające:
 • dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy oraz wskazanie okresu, z jakiego mają być brane pod uwagę
 • definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych,
 • konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki
 • zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych, funkcji warunkowych, funkcji odwołujących się do czasu pracy, nieobecności, indywidualnie przypisanych pracownikom atrybutów 
 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin – kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia)
 • definiowanie stref dla kalendarzy – jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia
 • opis analityczny – bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwości dodatkowej edycji w elementach wypłaty; umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów
 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa CDN OPT!MA oraz w module Controlling systemu CDN XL
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników
 • pełna obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie
 • zastosowanie szeregu operacji seryjnych dotyczących danych kadrowych i płacowych np.:
 • możliwość seryjnego modyfikowania pól na kartotekach wybranych pracowników np. stawki zaszeregowania, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia
 • seryjne przypisanie i modyfikacja związanych z etatem dodatków dla zaznaczonych pracowników
 • seryjne dodawanie akordów wybranym pracownikom
 • seryjne wyliczanie limitów urlopowych i seryjna rejestracja nieobecności

Formularz wypłaty pracownika

CDN OPT!MA Płace i Kadry można zintegrować również z systemem CDN XL korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji. Moduł ten nazywa się wtedy CDN Kadry i Płace XL.

heco victa 701, koss porta pro wireless, pebbles steel, gdynia media markt, john deere drive green, sklep electrolux, zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, ładowarka lightning, microsoft powerpoint download free pl, htc windows phone, symulator g code

yyyyy