COMARCH OPTIMA Księga Podatkowa

482,16 

Opis

Comarch OPT!MA Ksiga Podatkowa to narzdzie umoliwiajce przede wszystkim prawidowe prowadzenie dokumentacji ksigowej. poprzez Ksig Przychodw i Rozchodw lub ewidencj przychodw objtych zryczatowanym podatkiem dochodowym.

Modu Ksiga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

*

zapisw Ksigi Przychodw i Rozchodw.

*

rejestrw VAT.

*

ewidencji dodatkowej.

*

ewidencji wynagrodze.

*

ewidencji przebiegu pojazdu.

*

spisu z natury.

*

naliczenia zaliczek na podatek dochodowy.

*

sporzdzenie deklaracji podatkowych.

Modu Ksiga Podatkowa. wsppracuje z pozostaymi moduami Comarch OPT!MA. dziki czemu procesy dekretacji dokumentw w ksidze podatkowej bd w ewidencji ryczatowej zachodz automatycznie.

Ksiga Podatkowa wsppracujc z poniszymi moduami umoliwia:

* Faktury – Bezporednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrw ksigi podatkowej. a nastpnie przeksigowanie ich do odpowiednich kolumn ksiki podatkowej lub ewidencji ryczatowej;

*Kasa/Bank – Przeniesienie z moduu Ksiga Podatkowa – Rejestry VAT. zapisw do rejestrw kasowo/bankowych oraz przyszych patnoci do Preliminarza Patnoci;

*rodki Trwae – Przeksigowywanie do Ksigi Podatkowej odpisw amortyzacyjnych;

*Kadry i Pace – Szybkie zaksigowanie listy pac pracownikw poprzez ujcie w Ksidze Podatkowej wynagrodze oraz skadek zUS paconych przez pracodawc.

Modu Ksiga Podatkowa to take:

*

pena zgodno z Rozporzdzeniem w Sprawie Prowadzenia Ksiki Przychodw i Rozchodw.

*

moliwo ksigowania do bufora (bufor stanowi wstpne ujcie zapisw z moliwoci wprowadzenia zmian).

*

moliwo ograniczania dostpu do poszczeglnych funkcji programu.

*

moliwo agregowania danych z kilku dziaalnoci na jedn zaliczk na deklaracj PIT-36 lub PIT-36L.

*

wsppraca z moduem Analizy.

Prowadzenie uproszczonej ksigowoci czyli Ksigi Przychodw i Rozchodw moe by bardzo proste i w zasigu kadego przedsibiorcy jeli wspomagane jest odpowiednim narzdziem informatycznym. Dziki wykorzystaniu programu Comarch OPT!MA modu Ksiga Podatkowa zyskujesz:

*

moliwo prowadzenia ewidencji ksigowej we wasnym zakresie.

*

bezpieczestwo w przypadku zmieniajcych si przepisw.

*

automatyczne przenoszenie dokumentw z innych moduw do KP.

*

moliwo sporzdzania wymaganych deklaracji podatkowych.

*

moliwo wysyania e-deklaracji.

*

rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu.

*

naliczenie wynagrodze dla kilku pracownikw.

neonet płyta gazowa, ip100 canon, program odzysk danych, promocje antywirusów, algorytm regulatora pid, sklep z akcesoriami komputerowymi, sony ericsson xperia mini pro, astor róż, garmin forerunner 25, zhm0861s, aleja pokoju 67, nero opis programu, kamery biurowe, adobe photoshop elements 8 pl

yyyyy