COMARCH OPTIMA Księga Handlowa +

2425,56 

Opis

Modu Ksiga Handlowa umoliwia prowadzenie penej ksigowoci w firmie zgodnie i w oparciu o Ustaw o rachunkowoci.

Modu Ksiga Handlowa wyposaony jest w funkcjonalnoci pozwalajce na:

*

stworzenie wielopoziomowego planu kont.

*

podzia na dzienniki czstkowe.

*

generowanie zestawienia obrotw i sald za dowolny okres.

*

wykorzystanie schematw ksigowych do automatycznego ksigowania wszystkich dokumentw oraz deklaracji.

*

definiowanie zestawie ksigowych.

*

prowadzenie penej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K. VAT-UE.

*

obliczanie zaliczek na PIT-36. PIT-36L. CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych.

*

oddzielne ewidencjonowanie dokumentw. ktre nie s fakturami VAT. np. dowody wewntrzne. polisy ubezpieczeniowe. zlecenia itp..

*

ksigowanie dokumentw bezporednio z innych moduw. np. list pac z moduu Pace i Kadry lub dokumentw OT. LT z moduu rodki Trwae.

*

jednoczesn prac na dwch okresach obrachunkowych.

*

tworzenie zestawie ksigowych. w tym: bilans firmy. rachunek zyskw i strat. przepywy rodkw pieninych itd..

*

prowadzenie analiz finansowych.

Pena integracja moduw Comarch OPT!MA pozwala na bezkonfliktow wspprac midzy nimi. co oznacza. e informacje zawarte w pozostaych moduach stanowi baz danych take dla moduu Ksiga Handlowa.

Ksiga Handlowa pozwala na automatyczn generacj i przesyanie Deklaracji VAT do odpowiedniego urzdu drog elektroniczn. Wszystkie dane potrzebne do jej wypenienia pobierane s z bazy danych programu. dziki czemu uytkownik unika pomyek. Co wicej Comarch OPT!MA daje moliwo odebrania Urzdowego powiadczenia Odbioru. gwarancji dotarcia e-deklaracji do urzdu.

Comarch OPT!MA Ksiga Handlowa to solidne narzdzie. pozwalajce na prowadzenie penej ksigowoci. Modu Ksiga Handlowa to:

*

gwarancja poprawnoci wyliczanych danych. poniewa system jest zawsze zgodny z obowizujcymi przepisami.

*

moliwo prowadzenia rozlicze i ksigowa walutowych wyraonych w walucie i w PLN. dziki wielowalutowoci programu.

*

oszczdno czasu. dziki zastosowaniu schematw ksigowych. a take automatycznego ksigowania cyklicznych operacji (ksigowania okresowe).

*

szybki dostp do potrzebnych informacji poprzez moliwo definiowania indywidualnych zestawie ksigowych.

*

pena kontrola kwot ksigowanych dokumentw. dziki funkcji „kontrola krgu kosztw”.

*

moliwo planowania ksigowanych kwot na poszczeglnych kontach (budetowanie).

*

atwe i szybkie przegldanie i drukowanie zestawienia obrotw i sald.

trainz simulator 2009, moduł pwm, jaki program antywirusowy na laptopa, jajowary, gofrownica breville, studio pro, klawiatura i mysz gamingowa, jbl 700 everest

yyyyy